เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00132896
บาร์โค้ด2000008611
เล่มปีที่ 37ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า27 ม.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0