เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049536
หมายเลขทรัพยากรi00132767
บาร์โค้ด2000008539
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 ม.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0