เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00132568
บาร์โค้ด2000008429
เล่มปีที่ 37ฉบับที่ 5กันยายน-ตุลาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ธ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0