เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00132561
บาร์โค้ด2000008428
เล่มปีที่ 15ฉบับ177(พฤศจิกายน.2558)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ธ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0