เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00132433
บาร์โค้ด2000008392
เล่มปีที่ 2558ฉบับที่10, ตุลาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 พ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0