เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049579
หมายเลขทรัพยากรi00134177
บาร์โค้ด2000008385
เล่มปีที่ 36ฉบับที่4 ตุลาคม-ธันวาคม2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ส.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0