เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00132269
บาร์โค้ด2000008360
เล่มปีที่ 2558ฉบับที่8 สิงหาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า22 ต.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0