เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00132268
บาร์โค้ด2000008359
เล่มปีที่ 2558ฉบับ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า22 ต.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0