เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00134233
บาร์โค้ด2000008303
เล่มปีที่ 11ฉบับที่125,สิงหาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า8 ส.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0