เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00132031
บาร์โค้ด2000008254
เล่มปีที่ 37ฉบับที่438, ต.ค. 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า8 ต.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0