เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00131912
บาร์โค้ด2000008204
เล่มปีที่ 18,กรกฎาคม 2558
ฉบับ6
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า28 ก.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0