เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00131820
บาร์โค้ด2000008127
เล่มปีที่ 18,มิ.ย.2558
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า9 ก.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0