เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00131754
บาร์โค้ด2000008095
เล่มปีที่ 18, พฤษภาคม. 2558
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า31 ส.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0