เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00131753
บาร์โค้ด2000008094
เล่มปีที่ 15ฉบับ 173(ก.ค.2558)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า31 ส.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0