เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00131745
บาร์โค้ด2000008087
เล่มปีที่ 2558ฉบับที่7,กรกฎาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า28 ส.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0