เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00131730
บาร์โค้ด2000008072
เล่มปีที่ 15ฉบับ 172(มิ.ย.2558)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า28 ส.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0