เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00134384
บาร์โค้ด2000008038
เล่มปีที่ 2559ฉบับที่6, มิถุนายน 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า29 ส.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0