เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00131562
บาร์โค้ด2000007965
เล่มปีที่ 37ฉบับที่ 3พ.ค.-มิ.ย.2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ส.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0