เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00131546
บาร์โค้ด2000007949
เล่มปีที่ 18, เม.ย. 2558
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 ก.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0