เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00131515
บาร์โค้ด2000007922
เล่มปีที่ 2558ฉบับที่6, มิถุนายน2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0