เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00134386
บาร์โค้ด2000007873
เล่มปีที่ 2559ฉบับที่7,กรกฎาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า29 ส.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0