เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00131448
บาร์โค้ด2000007869
เล่มปีที่ 18,มี.ค.2558
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า26 มิ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0