เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00131400
บาร์โค้ด2000007827
เล่มปีที่ 2558 ฉบับ 4 เมษายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 มิ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0