เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00131362
บาร์โค้ด2000007789
เล่มปีที่ 15ฉบับ 171(พ.ค. 2558)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 มิ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0