เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00131360
บาร์โค้ด2000007787
เล่มปีที่ 37ฉบับที่ 2มี.ค.-เม.ย.2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 มิ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0