เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00131334
บาร์โค้ด2000007762
เล่มปีที่ 18,ก.พ.2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 มิ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0