เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00131236
บาร์โค้ด2000007700
เล่มปีที่ 15ฉบับ 170(เมษายน 2558)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 พ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0