เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00131158
บาร์โค้ด2000007648
เล่มปีที่ 2015ฉบับที่2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า27 เม.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0