เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00131124
บาร์โค้ด2000007621
เล่มปีที่ 37,ม.ค.-ก.พ.2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 เม.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0