เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00131107
บาร์โค้ด2000007609
เล่มปีที่ 17, ธ.ค.2557
ฉบับ11
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 เม.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0