เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00131064
บาร์โค้ด2000007582
เล่มปีที่ 36ฉบับที่432, เมษายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 เม.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0