เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00134820
บาร์โค้ด2000007555
เล่มปีที่ 11ฉบับที่127,ตุลาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ต.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0