เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058055
หมายเลขทรัพยากรi00136644
บาร์โค้ด200000752
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 DVD / VCD
วันที่นำเข้า21 ก.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0