เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00130859
บาร์โค้ด2000007510
เล่มปีที่ 2558ฉบับที่2, กุมภาพันธ์ 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า12 มี.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0