เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055937
หมายเลขทรัพยากรi00139901
บาร์โค้ด2000007505
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (ม.ค./มิ.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ม.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0