เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00130656
บาร์โค้ด2000007457
เล่มปีที่ 2558, มกราคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า24 ก.พ. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0