เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00130522
บาร์โค้ด2000007380
เล่มปีที่ 2557ฉบับที่12, ธันวาคม 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า9 ก.พ. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0