เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058033
หมายเลขทรัพยากรi00136616
บาร์โค้ด200000738
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 DVD / VCD
วันที่นำเข้า20 ก.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0