เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00130489
บาร์โค้ด2000007353
เล่มปีที่ 36ฉบับที่430, ก.พ.2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม1