เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00130485
บาร์โค้ด2000007348
เล่มปีที่ 17, พ.ย.2557
ฉบับ10
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0