เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049536
หมายเลขทรัพยากรi00130481
บาร์โค้ด2000007345
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ( ม.ค./มิ.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ก.พ. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0