เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00130477
บาร์โค้ด2000007340
เล่มปีที่ 36ฉบับที่ 6พ.ย.-ธ.ค.2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ก.พ. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0