เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00129740
บาร์โค้ด2000007246
เล่มปีที่ 17,ตุลาคม 2557
ฉบับ9
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า12 ม.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0