เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00129438
บาร์โค้ด2000007122
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค.2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 พ.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0