เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056958
หมายเลขทรัพยากรi00133602
บาร์โค้ด200000711
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 DVD / VCD
วันที่นำเข้า19 เม.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0