เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00129211
บาร์โค้ด2000007061
เล่มปีที่ 2557ฉบับที่10, ตุลาคม 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 พ.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0