เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00128975
บาร์โค้ด2000006983
เล่มปีที่ 36ฉบับที่ 4ก.ค.-ส.ค.2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 ต.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0