เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00128938
บาร์โค้ด2000006968
เล่มปีที่ 2557ฉบับที่9 กันยายน 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า17 ต.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0