เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00134241
บาร์โค้ด2000006966
เล่มปีที่ 38ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า8 ส.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0