เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00128797
บาร์โค้ด2000006912
เล่มปีที่ 14ฉบับที่162 ส.ค. 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า7 ต.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0